آخرین خبرها

گزارش تصویری افتتاح مسابقات بین‌المللی شطرنج در منطقه آزاد انزلی

تاریخ انتشار : یکشنبه،۲۰تیر۱۳۹۵
نخست  ← اجتماعی  ←  گزارش تصویری افتتاح مسابقات بین‌المللی شطرنج در منطقه آزاد انزلی

به گزارش اعتدال شمال ، نخستین دوره مسابقات بین‌المللی شطرنج جام ستارگان ۲۰۱۶، با حضور شطرنج‌بازان ایران و جهان در منطقه آزاد انزلی افتتاح شد.        

به گزارش اعتدال شمال ، نخستین دوره مسابقات بین‌المللی شطرنج جام ستارگان ۲۰۱۶، با حضور شطرنج‌بازان ایران و جهان در منطقه آزاد انزلی افتتاح شد.

 

 

 

DCIM100GOPROGOPR2121.

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (27) افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (25)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (26)

DCIM100GOPROGOPR2148.

ایلیومژینوف (2)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (1)

آناتولی کارپف (4)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (2)

DCIM100GOPROGOPR2130.

DCIM100GOPROGOPR2139.

DCIM100GOPROGOPR2143.

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (22)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (40)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (41)

DCIM100GOPROGOPR2151.

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (42)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (31)

مسعود رهنما

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (47)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (21)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (44)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (20)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (34)

آناتولی کارپف (1)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (36)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (38)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (39)

آناتولی کارپف (3)

ایلیومژینوف (3)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (32)

امین افقی

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (37)

آناتولی کارپف (2)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (30)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (3)

احسان قائم مقامی (1)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (50)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (51)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (49)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (4)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (5)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (6)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (7)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (8)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (9)

DCIM100GOPROGOPR2156.

DCIM100GOPROGOPR2124.

احسان قائم مقامی (2)

آناتولی کارپف (5)

افتتاحیه اولین دوره جام ستارگان شطرنج جهان (10)

 

 *
 *
امتیاز دادن به این خبر

1   1

0