آخرین خبرها

کنایه آشنا به اصولگرایان درباره احمدی‌نژاد: همه ما «او» را در سال ۸۸ شناختیم و نفی کردیم/ برخی تا سال ۹۶ «او» را ابزاری برای ایجاد توازن می‌دانستند

تاریخ انتشار : چهارشنبه،۸آذر۱۳۹۶
نخست  ← انتخاب سر دبیر ← گفت و گو  ←  کنایه آشنا به اصولگرایان درباره احمدی‌نژاد: همه ما «او» را در سال ۸۸ شناختیم و نفی کردیم/ برخی تا سال ۹۶ «او» را ابزاری برای ایجاد توازن می‌دانستند

یکی از تفاوت‌های «ما» و »آنها» در این است که برخی از «ما» ، «او» را در ۸۲، بسیاری در ۸۴ و همه در ۸۸ شناختیم و نفی کردیم ، ولی هیچ یک از «آنها» ، «او» را در ۸۴، ۸۶، ۸۸ نشناختند یا نفی نکردند؛ بسیاری از «آنها» از ۹۲ نقد «او» را قدح نظام و برخی هم تا ۹۶ «او» را ابزاری برای ایجاد توازن می‌دانستند.

حسام‌الدین آشنا در کانال تلگرامی خود با کنایه‌ای به رفتار و اظهارات احمدی‌نژاد نوشت:

یکی از تفاوت‌های «ما» و  »آنها» در این است که برخی از «ما» ، «او» را در ۸۲، بسیاری در ۸۴ و همه در ۸۸ شناختیم و نفی کردیم ، ولی هیچ یک از «آنها» ، «او» را در ۸۴، ۸۶، ۸۸ نشناختند یا نفی نکردند؛ بسیاری از «آنها» از ۹۲ نقد «او» را قدح نظام  و برخی هم  تا ۹۶ «او» را ابزاری برای ایجاد توازن می‌دانستند.

 *
 *
امتیاز دادن به این خبر

1   1

0