آخرین خبرها

دلنوشته سیدحسن خمینی از شب غم‌زده‌ای که تابوت هاشمی مهمان جماران بود

تاریخ انتشار : دوشنبه،۲۰دی۱۳۹۵
نخست  ← برگزیده ها ← گفت و گو  ←  دلنوشته سیدحسن خمینی از شب غم‌زده‌ای که تابوت هاشمی مهمان جماران بود

سید حسن خمینی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: به گزارش اعتدال شمال، دیشب تابوت آقاى هاشمى مهمان حسینیه غم گرفته امام بود. فردا هم مهمان حرم امام خواهد شد تا در جوار مراد و مقتدایش آرام گیرد. مولوى غزلى دارد که مناسب این روزهاست: گفت کسی خواجه سنایی بمرد مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد […]

سید حسن خمینی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

به گزارش اعتدال شمال، دیشب تابوت آقاى هاشمى مهمان حسینیه غم گرفته امام بود. فردا هم مهمان حرم امام خواهد شد تا در جوار مراد و مقتدایش آرام گیرد.

مولوى غزلى دارد که مناسب این روزهاست:

گفت کسی خواجه سنایی بمرد

مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد

کاه نبود او که به بادی پرید

آب نبود او که به سرما فسرد

شانه نبود او که به مویی شکست

دانه نبود او که زمینش فشرد

گنج زری بود در این خاکدان

کو دو جهان را بجوی

می‌شمرد

قالب خاکی سوی خاکی فکند

جان خرد سوی سماوات برد