آخرین خبرها

حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی: تند سخن گفتن با دنیا خدمت به اسرائیل است

تاریخ انتشار : پنج شنبه،۹شهریور۱۳۹۶
نخست  ← برگزیده ها ← گفت و گو ← ویژه  ←  حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی: تند سخن گفتن با دنیا خدمت به اسرائیل است

مرجع عالیقدر جهان تشیع در دیدار رییس دفتر رییس جمهور اظهار داشتند: فرصت خدمت محدود و موقت است، قدر این فرصت را بدانید. در این فرصت محدود در مسیر خدمت به مردم و گره‌گشایی از مشکلات آنان تلاش و سعی کنید همه کارهای شما در خدمت به دین، مذهب و شعائر و ارزش‌ها باشد.

حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی در دیداربا  دکتر واعظی: همواره برای موفقیت رییس جمهور و دولت دعا کرده و خواهم کرد

مرجع عالیقدر جهان تشیع در دیدار رییس دفتر رییس جمهور اظهار داشتند: فرصت خدمت محدود و موقت است، قدر این فرصت را بدانید. در این فرصت محدود در مسیر خدمت به مردم و گره‌گشایی از مشکلات آنان تلاش و سعی کنید همه کارهای شما در خدمت به دین، مذهب و شعائر و ارزش‌ها باشد.

باید همانگونه که خداوند به حضرت موسی فرمان داد که با فرعون با زبان نرم سخن بگوید ما نیز با جهان با زبان خوش صحبت کنیم. صحبت کردن با زبان خشن و تند و با روش‌های افراطی با جهان، خدمت کردن به اسراییل است.

 *
 *
امتیاز دادن به این خبر

1   1

0