آخرین خبرها

آشنا: اتحادمان را آسان نشکنیم

تاریخ انتشار : شنبه،۲۷خرداد۱۳۹۶
نخست  ← برگزیده ها ← گفت و گو  ←  آشنا: اتحادمان را آسان نشکنیم

مشاور فرهنگی رییس جمهور تاکید کرد که اتحادمان را آسان نشکنیم. به گزارش اعتدال شمال ، حسام الدین آشنا در یادداشتی توئیتری نوشت :درمواجهه با آمریکای ترامپ، بیش ازهمیشه به راهبری رهبری، تدبیر دولت و امید ملت نیازمندیم. روزهای دشواری در راه است؛ اتحادمان را آسان نشکنیم .

مشاور فرهنگی رییس جمهور تاکید کرد که اتحادمان را آسان نشکنیم.

به گزارش اعتدال شمال ، حسام الدین آشنا در یادداشتی توئیتری نوشت :درمواجهه با آمریکای ترامپ، بیش ازهمیشه به راهبری رهبری، تدبیر دولت و امید ملت نیازمندیم. روزهای دشواری در راه است؛ اتحادمان را آسان نشکنیم .

 *
 *
امتیاز دادن به این خبر

1   1

0